Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16:00 w „Szarej Sali” w części duszpasterskiej klasztoru.

Opiekun

Marek Pieńkowski OP