Czynna w godzinach:

  • wtorek 15:00 – 17:30
  • sobota 10:00 – 12:30

 

W sprawach związanych z kancelarią prosimy kontaktować się z :

Dyżur telefoniczny: w godzinach otwarcia kancelarii (tel. 17 860 91 45)


Informacje o sakramentach