Chrzest Święty celebrujemy w naszym kościele w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 12:00 (bez sobót, w które wypadają Święta).

Dziecko do Chrztu należy zgłosić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Sakramentu Chrztu Świętego przedstawiając w kancelarii:

  • akt urodzenia dziecka w języku polskim lub angielskim,
  • zgodę Proboszcza obecnego miejsca przebywania dziecka na Chrzest Św. w naszej Parafii (dotyczy osób spoza Parafii),
  • datę i miejsce urodzenia rodziców dziecka,
  • rodzaj związku rodziców dziecka (sakramentalny / cywilny / bez związku),
  • datę i miejsce urodzenia rodziców chrzestnych dziecka,
  • od rodziców chrzestnych: zgody ich Proboszczy, że mogą być chrzestnymi (przynajmniej skany).

Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca zamieszkania.

Chrzest Święty celebrujemy w naszym kościele w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 12:00 (bez sobót, w które wypadają Święta).

W dniu chrztu:
Rodziców i rodziców chrzestnych zapraszamy na godzinę 11:30 do kaplicy Matki Bożej na katechezę wprowadzającą oraz sprawdzenie kwestii formalnych.

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ