Siostry

s. Beata Rode Tomońska OP

Przełożona sióstr
Organistka
Katechetka w przedszkolu nr 41

tel.: 17 860 91 44


s. Małgorzata Filipina Włoch OP

Katechetka w SP nr 10

tel.: 17 860 91 44


s. Marlena Joanna Rogowska OP

Katechetka w SP nr 10
Opiekunka scholi dziecięcej
na Mszy św. o godz. 10:00

tel.: 17 860 91 44


Więcej o Zgromadzeniu św. Dominika – www.dominikanki.pl