Siostry

s. Marlena Joanna Rogowska OP

Przełożona sióstr
Katechetka w przedszkolu nr 41

tel.: 17 860 91 44


s. Świerada Klimczak OP

Zakrystianka, odpowiedzialna za dekoracje kwiatowe kościoła


s. Małgorzata Filipina Włoch OP

Katechetka w SP nr 10

tel.: 17 860 91 44

 

 


Więcej o Zgromadzeniu św. Dominika – www.dominikanki.pl