Siostry

s. Marlena Joanna Rogowska OP

Przełożona sióstr
Katechetka w SP nr 10

tel.: 17 860 91 44


s. Jordana Małgorzata Kociuba OP

Zakrystianka, organistka, opiekunka scholi dziecięcej, odpowiedzialna za dekoracje kwiatowe kościoła


s. Filipina Małgorzata Włoch OP

Katechetka w SP nr 10

tel.: 17 860 91 44

 

 


Więcej o Zgromadzeniu św. Dominika – www.dominikanki.pl