Msze święte można ofiarować w intencji żywych (np. o Boże błogosławieństwo z okazji imienin, urodzin, rocznicy, prośba o jakąś łaskę) i zmarłych.

Msze święte można ofiarować: w intencji żywych (np. o Boże błogosławieństwo: z okazji imienin; urodzin; rocznicy; prośba o jakąś łaskę) oraz zmarłych.

Intencje przyjmowane są po Mszach św. w zakrystii oraz podczas dyżuru w kancelarii.

Telefon do Zakrystii: 17 860 91 49

W naszym kościele odprawiamy cztery rodzaje intencji:

 1. indywidualne – jeden z ojców odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św. Taką intencję można zamawiać tylko w zakrystii.
 2. indywidualne bezgodzinowe – jeden z ojców odprawia jedną Mszę św. w danej intencji w najbliższym wolnym terminie; bez podania konkretnej godziny odprawienia Mszy w wewnętrznej kaplicy naszego klasztoru bez udziału wiernych. Taką intencję można zamawiać tylko w zakrystii.
 3. zbiorowe – jeden z ojców odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach. Taką mszę św. sprawujemy w dni powszednie o godz. 12:00, a w niedzielę o godz. 13:00. Przed mszą św. można w zakrystii dopisać konkretną swoją intencję do tej mszy św. Taką intencję można zamawiać w zakrystii oraz u o. Marcina Dąbkowicza OP.
 4. intencja gregoriańska –  czyli 30 następujących po sobie Mszy świętych sprawowanych przez ojców z naszego klasztoru przez kolejne dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego. Ten rodzaj Mszy świętych można zamawiać tylko u o. Marcina Dąbkowicza OP.

  Prośba o intencję

  Wybierz rodzaj intencji*
  Treść intencji*

  Wybierz preferowaną datę (prosimy kliknąć w pole)*
  Imię i nazwisko*
  Adres e-mail*
  Telefon*
  Ewentualne uwagi  * - pole wymagane

  Numer konta bankowego: 89 1020 4391 0000 6802 0201 6723

  Parafia rzymsko-katolicka św. Jacka
  oo. Dominikanie
  ul. Dominikańska 15
  35-077 Rzeszów

  Po co zamawiać Mszę świętą?

  W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
  Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

  Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

  Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
  Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
  Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

  Ile to „kosztuje”?

  Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.