Spread the love

Zapraszamy na katechezy przygotowujące do sakramentów eucharystii i bierzmowania dla dorosłych oraz katechumenat dla osób dorosłych nieochrzczonych.

Spread the love

Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej.