Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


Zapisz się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Napisz wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na nowy rok akademicki 2022/2023 w Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jacka, prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

  Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 11 września do 6 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 400 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

  Planowane daty wykładów w roku akademickim 2022/2023

  8 października
  9:00-10:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?
  11:00-12:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?

  26 listopada
  9:00-10:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?
  11:00-12:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?

  17 grudnia
  9:00-10:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?
  11:00-12:30 – dr Dominik Jarczewski OP: Modernizm, postmodernizm i co dalej?

  14 stycznia
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Gdy Jahwe był bogiem królestw. Kult i teologia Jahwe w monarchii Izraela i Judy.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Gdy Jahwe był bogiem królestw. Kult i teologia Jahwe w monarchii Izraela i Judy.

  11 lutego
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Wielki przełom. Kult Judejczyków epoki przemian (600-500 r. p.n.e.).
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Wielki przełom. Kult Judejczyków epoki przemian (600-500 r. p.n.e.).

  11 marca
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Między Wschodem a Zachodem. Wyznawcy Jahwe w epoce perskiej i helleńskiej.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò: Między Wschodem a Zachodem. Wyznawcy Jahwe w epoce perskiej i helleńskiej.

  15 kwietnia
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.

  20 maja
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.

  10 czerwca
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana.

  Wykładowcy:

  prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – teolożka i biblistka ewangelicka. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentalnej i Języka Greckiego ChAT; wykładowczyni Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 2012 członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

  prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò – historyk starożytności, specjalizujący się w tematyce historii starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2016–2020). Dziekan Wydziału Historycznego UW (2020– ). W 1997 ukończył studia w Instytucie Historycznym UW, w 2002 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2013 roku uzyskał habilitację. Pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW od 2003 roku. Członek redakcji czasopism: Palamedes. A Journal of Ancient History (redaktor naczelny), Scripta Biblica et Orientalia, Scandinavian Journal of the Old Testament oraz Rady Naukowej pisma Studia Podlaskie.

  dr Dominik Jarczewski OP – dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W czerwcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską z filozofii na Wydziale Filozoficznym paryskiej Sorbony. Wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, stały współpracownik miesięcznika W drodze.