Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


Wykłady z zakresu biblistyki, teologii i historii poprowadzą: prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (biblistyka); ks. dr Eligiusz Piotrowski (teologia) i prof. dr hab. Robert Wiśniewski (historia)

Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 10 września do 12 października br.

Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 400 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

Zapisz się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na nowy rok akademicki 2023/2024 w Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jacka, prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-077 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

  Planowane daty wykładów w roku akademickim 2023/2024

  14 października
  9:00-10:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co to właściwie znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.
  11:00-12:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co właściwie to znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.

  18 listopada
  9:00-10:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co to właściwie znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.
  11:00-12:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co to właściwie znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.

  9 grudnia
  9:00-10:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co to właściwie znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.
  11:00-12:30 – ks. dr Eligiusz Piotrowski: Zmartwychwstał! Ale co to właściwie znaczy? Od Reimarusa do Benedykta XVI.

  27 stycznia
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Chronologia początków.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Powstanie Kościoła i kleru oraz powolne początki kapłaństwa.

  24 lutego
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Wynalezienie ortodoksji i herezji.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Od lokalnych ataków do wielkich prześladowań Dziedzictwo męczenników.

  16 marca
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Religijność, czyli na czym polegało bycie chrześcijaninem?
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Robert Wiśniewski: Starożytne chrześcijaństwo. Czy chrześcijaństwo zmieniło świat, w którym wyrosło?

  13 kwietnia
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.

  11 maja
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.

  8 czerwca
  9:00-10:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.
  11:00-12:30 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). Inkluzywna interpretacja wybranych fragmentów Biblii.

   

  Wykładowcy:

  prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – teolożka i biblistka ewangelicka. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentalnej i Języka Greckiego ChAT; wykładowczyni Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 2012 członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

  ks. dr Eligiusz Piotrowski – teolog, tłumacz, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2004-2007 wiceprezydent, a obecnie członek Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich. W latach 1998-2006 dyrektor Instytutu Teologicznego im. Edyty Stein w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Wydziale Teologicznym w Monachium. Autor podręcznika Traktat o Trójcy Świętej, współautor (z Tomaszem Węcławskim) antologii teologii niemieckiej Praeceptores, badacz i tłumacz teologii Hansa Ursa von Balthasara. Publikuje na łamach m.in. „Tygodnika Powszechnego”, „Ateneum Kapłańskiego”, „Pastores”, „Ethosu”. Ostatnio wydał monografię pt. Początki wiary w zmartwychwstanie. Od Reimarusa do Ratzingera/Benedykta XVI (2022).

  prof. dr hab. Robert Wiśniewski – historyk, badacz dziejów Kościoła w starożytności. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Doktorat w 2002 pod kierunkiem Ewy Wipszyckiej (Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV–V w.). Habilitacja w 2013 (Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia). Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent (1996) i adiunkt (2002). Od 2013 był kierownikiem projektu „Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie”. Aktualnie kieruje Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi (CRAC). Redaktor czasopisma „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze”.