Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 30 sierpnia do 8 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 300 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

Zapisz się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Napisz wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na nowy rok akademicki 2020/2021 w Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jacka, prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

  Planowane daty wykładów w roku akademickim 2020/2021

  1. 10 października 2020
  9:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.
  11:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.

  2. 14 listopada 2020
  9:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.
  11:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.

  3. 12 grudnia 2020
  9:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.
  11:00 – o. dr Damian Mrugalski OP: O interpretacji Pisma, herezjach i apokryfach.

  4. 9 stycznia 2021
  9:00 – dr hab. Piotr Sikora: Co to jest religia? Filozofia a religia – filozofia religii.
  11:00 – dr hab. Piotr Sikora: Doświadczenie religijne.

  5. 6 lutego 2021
  9:00 – dr hab. Piotr Sikora: Dyskurs religijny – granice sensu, nonsensu i nad-sensu.
  11:00 – dr hab. Piotr Sikora: Symbolizm religijny.

  6. 13 marca 2021
  9:00 – dr hab. Piotr Sikora: Pluralizm religijny.
  11:00 – dr hab. Piotr Sikora: Rozum i religia.

  7. 10 kwietnia 2021
  9:00 – dr Marek Kalmus: Tybet – legenda i rzeczywistość.
  11:00 – dr Marek Kalmus: Tybet – legenda i rzeczywistość.

  8. 8 maja 2021
  9:00 – dr Marek Kalmus: Buddyzm tybetański i sakralna sztuka Tybetu.
  11:00 – dr Marek Kalmus: Buddyzm tybetański i sakralna sztuka Tybetu.

  9. 12 czerwca 2021
  9:00 – dr Marek Kalmus: Wprowadzenie do medycyny chińskiej.
  11:00 – dr Marek Kalmus: Wprowadzenie do medycyny chińskiej.

  Wykładowcy

  o. dr Damian Mrugalski OP – filozof i teolog, doktor teologii i nauk patrystycznych. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie oraz teologie w Instytucie Patrystycznym Augustianum w Rzymie. Wykładowca teologii, filozofii starożytnej i greki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Autor monografii: Logos: Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Il Dio transcendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana: Filone e Clemente oraz Zrodzeni do nadzei. Rekolekcje na Teraz. Współpracuje z kwartalnikiem Więź.

  dr hab. Piotr Sikora – teolog i filozof, publicysta religijny, członek redakcji Tygodnika Powszechnego, bloger. Jest absolwentem filozofii na UJ oraz teologii katolickiej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2002 r. został doktorem filozofii na podstawie pracy Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama. W tym samym roku został pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie pracował w Międzywydziałowym Instytucie Ekumenii i Dialogu Międzyreligijnego oraz prowadził zajęcia z teologii fundamentalnej. Od 2009 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej. Jest autorem m.in.: Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama (2004); Logos niepojęty (2010) oraz Credo katolika otwartego, programowego tekstu opublikowanego przez Tygodnik Powszechny (2012). Prowadzi blog Ortodoksja bez przyzwoitek.

  dr Marek Kalmus – religioznawca, tybetolog, filozof i geolog, od 1974 r. podróżuje po Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej. Wspinał się w Hindukuszu, Karakorum i Himalajach, badał ikonografię sztuki tybetańskiej i ginące rytuały, studiował buddyzm u wybitnych mistrzów tybetańskich. Organizuje autorskie wyjazdy do Tybetu, Bhutanu, Nepalu i Indii. Od 1989 organizuje kursy medycyny chińskiej, a od 2013 jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie. Wykładowca akademicki UJ (Studia Dalekiego Wschodu, Studia Porównawcze Cywilizacji, pojedyncze wykłady w Collegium Medicum UJ, Wydział Farmakologii). Jest autorem m.in.: Istota sztuki buddyzmu tybetańskiego (1986); Chiny, kuchnia… tajemnice medycyny (1990); Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona (1995); Tybet. Legenda i rzeczywisrość (2000, 2009).