Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


Zapisz się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Napisz wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na nowy rok akademicki 2020/2021 w Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jacka, prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

  Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 5 września do 7 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 300 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

  Zapisz się

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Numer telefonu (wymagane)

   Napisz wiadomość

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na nowy rok akademicki 2021/2022 w Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jacka, prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-077 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

   Planowane daty wykładów w roku akademickim 2021/2022

   1. 9 października 2021
   9:00 – dr Marek Kalmus: Tybet – legenda i rzeczywistość.
   11:00 – dr Marek Kalmus: Tybet – legenda i rzeczywistość.

   2. 6 listopada 2021
   9:00 – dr Marek Kalmus: Buddyzm tybetański i sakralna sztuka Tybetu.
   11:00 – dr Marek Kalmus: Buddyzm tybetański i sakralna sztuka Tybetu.

   3. 11 grudnia 2021
   9:00 – dr Marek Kalmus: Wprowadzenie do medycyny chińskiej.
   11:00 – dr Marek Kalmus: Wprowadzenie do medycyny chińskiej.

   4. 8 stycznia 2022
   9:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.
   11:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.

   5. 12 lutego 2022
   9:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.
   11:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.

   6. 12 marca 2022
   9:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.
   11:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.

   7. 9 kwietnia 2022
   9:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.
   11:00 – dr Jacek Prusak SJ: Zdrowie – dojrzałość – duchowość. Psychologia a religia.

   8. 14 maja 2022
   9:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.
   11:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.

   9. 11 czerwca 2022
   9:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.
   11:00 – Michał Wilk: Święty Paweł na Areopagu. Teologia Apostoła Narodów w konfrontacji z myślą i kulturą starożytnych Greków.

   Wykładowcy

   dr Marek Kalmus – religioznawca, tybetolog, filozof i geolog, od 1974 r. podróżuje po Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej. Wspinał się w Hindukuszu, Karakorum i Himalajach, badał ikonografię sztuki tybetańskiej i ginące rytuały, studiował buddyzm u wybitnych mistrzów tybetańskich. Organizuje autorskie wyjazdy do Tybetu, Bhutanu, Nepalu i Indii. Od 1989 organizuje kursy medycyny chińskiej, a od 2013 jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie. Wykładowca akademicki UJ (Studia Dalekiego Wschodu, Studia Porównawcze Cywilizacji, pojedyncze wykłady w Collegium Medicum UJ, Wydział Farmakologii). Jest autorem m.in.: Istota sztuki buddyzmu tybetańskiego (1986); Chiny, kuchnia… tajemnice medycyny (1990); Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona (1995); Tybet. Legenda i rzeczywisrość (2000, 2009).

   dr Jacek Prusak SJ – psycholog, psychoterapeuta, teolog, doktor nauk humanistycznych, publicysta,  duchowny katolicki (jezuita). Prorektor Akademii “Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii AIK (Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki), kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College). W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE). Pracuje w podejściu psychodynamiczo-egzystencjalnym. Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki Poznaj siebie, spotkasz Boga (2010). Współautor książki Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć (2014).

   Michał Wilk – biblista, redaktor, tłumacz, programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Od 2009 roku uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Należy do stowarzyszeń: Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym) i International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu BibliaNote+ (dawniej Orygenes+).