Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 4 września do 12 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 200 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu) . Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapisz się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Plan wykładów w roku akademickim 2016/2017

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do godz. 12:30.

Planowane daty wykładów:

1. 15 października
9:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna? – czy istnieje naprawdę?
11:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna? – czy istnieje naprawdę?

2. 19 listopada
9:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna – socjalizm czy kapitalizm?
11:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna – socjalizm czy kapitalizm?

3. 17 grudnia
9:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna – globalna solidarność czy kulturowy imperializm?
11:00 – o. dr Marcin Lisak OP: Katolicka nauka społeczna – globalna solidarność czy kulturowy imperializm?

4. 21 stycznia
9:00 – dr Anna Wajda: Florarium i bestriarium biblijne, czyli fauna i flora w Biblii.
11:00 – dr Anna Wajda: Florarium i bestriarium biblijne, czyli fauna i flora w Biblii.

5. 18 lutego
9:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Doświadczenie zbawienia – co przeżyli uczniowie Jezusa?
11:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Doświadczenie zbawienia – co przeżyli uczniowie Jezusa?

6. 18 marca
9:00 – dr Joel Burnell: Reformacja – niekończąca się historia. Mistycyzm Chrystusowy: źródła wystąpienia M. Lutra i D. Bonhoeffera oraz sedno ich teologii i praxis.
11:00 – dr Joel Burnell: Reformacja – niekończąca się historia. Sola gratia Lutra vis-à-vis „taniej łaski” Bonhoeffera.

7. 8 kwietnia
9:00 – dr Joel Burnell: Reformacja – niekończąca się historia. Chrześcijanin politycznie zaangażowany – stosunek M. Lutra i D. Bonhoeffera do władzy świeckiej.
11:00 – dr Joel Burnell: Reformacja – niekończąca się historia. Extra Ecclesiam nulla salus – miejsce Kościoła w świecie i życiu chrześcijanina według M. Lutra i D. Bonhoeffera.

8. 20 maja
9:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Dzieje zbawienia – od grzechu do…
11:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Dzieje zbawienia – od grzechu do…

9. 17 czerwca
9:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Jedno zbawienie, dużo modeli.
11:00 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? Jedno zbawienie, dużo modeli.

Wykładowcy

dr Joel Burnell – pastor; pochodzi z Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie. W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.). Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST.

dr Marcin Lisak OP – dominikanin, dziennikarz, socjolog, religioznawca i teolog. Autor publikacji skupiających się wokół tematyki socjologicznej i moralnej: Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta wydany w 2008 r. oraz Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka z 2009 r. Publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i „W drodze”. Pełnił funkcję redaktora w magazynach „Azymut” i „W drodze” oraz w Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.
W 2006 r. przeniósł się do Dublina. Został duszpasterzem w St. Saviour’s Priory. Studiował i prowadził badania w ramach Irish School of Ecumenics, Trinity College. Jest członkiem Sociological Association of Ireland i Amnesty International Ireland. Od 2015 r. mieszka i pracuje w Rzeszowie.

dr Grzegorz Strzelczyk – prezbiter Archidiecezji katowickiej, chrystolog. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (2004). Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv.

dr Anna Maria Wajda – dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu Nauki Przyrodnicze – Rocznika Przemyskiego, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Ostatnio wydała książkę pt.: Szkice z biblijnego zwierzyńca, Kraków 2016.