Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


 

Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 11 września do 19 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 200 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu) . Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

Zapisz się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Plan wykładów w roku akademickim 2017/2018

Planowane daty wykładów:
1. 21 października
9:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Islam – poddanie się Bogu.
11:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Islam – poddanie się Bogu.

2. 18 listopada
9:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Hinduizm – odwieczny porządek.
11:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Hinduizm – odwieczny porządek.

3. 16 grudnia
9:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Buddyzm – droga ku przebudzeniu.
11:00 – o. Mikołaj Mrówczyński OP: Religie świata. Buddyzm – droga ku przebudzeniu.

4. 20 stycznia
9:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Ślady tradycji oralnej w Nowym Testamencie.
11:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Ślady tradycji oralnej w Nowym Testamencie.

5. 17 lutego
9:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Punkt widzenia i kobieca perspektywa w opowiadaniach ewangelicznych.
11:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Punkt widzenia i kobieca perspektywa w opowiadaniach ewangelicznych.

6. 17 marca
9:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Taniec w Biblii a etyka protestancka.
11:00 – dr hab. Kalina Wojciechowska: Taniec w Biblii a etyka protestancka.

7. 21 kwietnia
9:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Pożywienie i zwyczaje związane z posiłkami (chleb, alkohole, przekąski, gościnność).
11:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Ubiór w czasach biblijnych (produkcja tkanin, stroje, moda).

8. 19 maja
9:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Sztuka budowlana w czasach biblijnych (namioty, domy i ich wyposażenie, innowacyjne rozwiązania architektoniczne).
11:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Medycyna w czasach Biblii (leki, trucizny, źródła chorób, ciekawsze przypadki zachorowań w Biblii).

9. 16 czerwca
9:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Wojna i broń w czasach biblijnych (rydwany, historia łuku, procy, uzbrojenia rzymskiego legionisty, o słoniach bojowych, konnicy).
11:00 – dr Anna Maria Wajda: Życie codzienne w Biblii. Handel i transport w czasach biblijnych. (towary, miejsca handlu, szlaki handlowe, karawany, transport morski).

Wykładowcy:

dr hab. Kalina Wojciechowska – teolog, biblistka, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W pracy naukowej stara się łączyć biblistykę z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych. Od 2011 r. jest członkinią Komitetu Nauk Teologicznych PAN, a od 2012 członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN. Jako redaktor uczestniczy w pracach Międzywyznaniowego Zespołu Tłumaczy i Redaktorów działającego przy Towarzystwie Biblijnym w Polsce, przygotowującego kolejne tomy Biblii Ekumenicznej. Od 2010 r. bierze czynny udział w przygotowaniach materiałów na coroczne Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Zajmuje się również popularyzacją Biblii. Współpracowała z kanałem Religia TV. Publikuje w miesięczniku WIĘŹ.

dr Anna Maria Wajda – dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu Nauki Przyrodnicze – Rocznika Przemyskiego, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Ostatnio wydała książkę pt.: Szkice z biblijnego zwierzyńca, Kraków 2016.

Mikołaj Mrówczyński OP – teolog, pracujący w klasztorze rzeszowskim od 2007. Koordynator Filozoficzno-Teologicznej Szkoły św. Jacka w Rzeszowie oraz założyciel i prowadzący Grupę biblijną dla dorosłych „Żywe Słowo”; opiekun Grupy Medytacyjnej.