Jednym z najważniejszych elementów naszej dominikańskiej duchowości jest poszukiwanie prawdy. Od początku Zakonu to poszukiwanie rozumiane było jako studium,czyli rzetelny wysiłek intelektu i serca zgłębiającego to, co najważniejsze.

Przykładem takiego zaangażowania jest św. Tomasz z Akwinu. Dla naszego brata, veritaszawsze była najważniejsza i potrafił dostrzegać ją także w zdaniu innych, w poglądach adwersarzy, innowierców czy heretyków. Nie wahał się przed uznaniem prawdy innego, obcego a nawet wrogiego. Wierzył, że Bóg jest sama Prawdą, i dlatego uważał, że uczciwy wysiłek ludzkiego intelektu nie może od Niego oddalić. W jego działaniu widać było nutę optymizmu i zaufania człowiekowi. Prawdy nieustannie się uczymy i ciągle jej poszukujemy.

Pragniemy, aby i nasza duszpasterska praca wychowywała do samodzielnego odkrywania prawdy, do odwagi w myśleniu, stawaniu pytań. Nie boimy się konfrontacji z nowoczesnością i z przyszłością. Wierzymy, że ludzki umysł zdolny jest do rzeczy niezwykłych, a nade wszystko do odkrycia samej Prawdy.

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, problemy i zmagania się współczesnego człowieka z życiem i zmieniającym się szybko światem. Dlatego w naszym klasztorze otwieramy szkołę filozofii i teologii.

Nazwaliśmy ją: „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka.”

Nasza skromna Szkoła, w kilkuletnim cyklu, obejmować będzie wykłady z zakresu teologii, historii Kościoła, filozofii, w przyszłości także socjologii i psychologii. Świadomi jesteśmy, że przy tak małej ilości zajęć nie przedstawimy całego bogactwa myśli filozoficznej i teologicznej, dlatego rozumiemy je bardziej jako inspirację, zachętę, do dalszych własnych poszukiwań. Wykłady maja charakter akademicki.

W tle naszej działalności mamy bardzo udane doświadczenie Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii, działającej przed laty przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie. Była ona udaną próba otwarcia się myśli teologicznej na współczesnego człowieka, i odwrotnie, dzisiejszemu postnowoczesnemu światu ukazała wartość pytań stawianych przez teologów i filozofów.

 


 

Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 3 września do 11 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 200 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

Zapisz się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Plan wykładów w roku akademickim 2018/2019

Planowane daty wykładów:
1. 13 października
9:00 – Michał Wilk: Jak powstawały starożytne manuskrypty?
11:00 – Michał Wilk: Zawiłe losy najstarszych kodeksów.

2. 10 listopada
9:00 – Michał Wilk: O błędach skrybów i współczesnej krytyce tekstualnej.
11:00 – Michał Wilk: O błędach skrybów i współczesnej krytyce tekstualnej.

3. 8 grudnia
9:00 – Michał Wilk: Apokalipsa. Historia i liturgia.
11:00 – Michał Wilk: Apokalipsa. Historia i liturgia.

4. 26 stycznia
9:00 – Michał Wilk: Apokalipsa – księga dialektyczna?
11:00 – Michał Wilk: Apokalipsa – księga dialektyczna?

5. 9 lutego
9:00 – o. Maciej Biskup OP: Trójca Święta – pełnia chwały. Teologia ikony i duchowość dialogu.
11:00 – o. Maciej Biskup OP: Trójca Święta – pełnia chwały. Teologia ikony i duchowość dialogu.

6. 9 marca
9:00 – o. Dominik Ornawka OP: Ojcowie pustyni – chrześcijaństwo przeżyte.
11:00 – o. Dominik Ornawka OP: Ojcowie pustyni – chrześcijaństwo przeżyte.

7. 13 kwietnia
9:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. Zręby psychologii analitycznej C. G. Junga w kontekście religii.
11:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. Religia i chrześcijaństwo w twórczości C. G. Junga.

8. 11 maja
9:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. C. G. Jung: Bóg chrześcijan – Trójca czy Czwórca?
11:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. C. G. Jung: Zło w chrześcijaństwie – Diabeł czy Cień?

9. 15 czerwca
9:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. C. G. Jung: Sakramenty, rytuały i symbole – chrześcijaństwo jako terapia?
11:00 – prof. dr hab. Henryk Machoń: C. G. Jung o religii i chrześcijaństwie. Dlaczego (nie) warto czytać C. G. Junga?

Wykładowcy
prof. dr hab. Henryk Machoń – filozof pracujący na Politechnice Opolskiej. Doktorat i habilitację uzyskał w monachijskiej Hochschule für Philosophie, stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft (1999–2002), tłumacz. Jest autorem m.in. Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition [Doświadczenie religijne między emocją a kognicją] (München 2005) oraz Das Christentum bei C. G. Jung [Chrześcijaństwo u C. G. Junga] (Stuttgart 2015). Ostatnio pod jego redakcją ukazał się Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga (Warszawa 2017). Zajmuje się filozofią i psychologią religii, zwłaszcza tematem doświadczenia religijnego. Szczególnie interesuje się ujęciami religii F.D.E. Schleiermachera, W. Jamesa, R. Otta i C.G. Junga.

Michał Wilk – wykładowca w WSD Zakonu Pijarów i WSD Zakonu Redemptorystów oraz na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym). Projekt grantowy: „Gramatyka grecka. Wstęp do syntaksy. Tablice i multimedia” (finansowanie: Fundacja młodych naukowców przy Uniwersytecie w Heidelbergu). Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu „Orygenes+”.

o. Maciej Biskup OP – teolog, po studiach magisterskich w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów oraz redaktorem naczelnym oficyny „W drodze”. Wykładowca Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Od 2013 r. przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Publikował na łamach „W drodze”, „Więzi”, „Listu” i „Biblii”. Autor książki „Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą” (2014).

o. Dominik Ornawka OP – teolog, pracujący w klasztorze rzeszowskim od 2011, subprzeor, przygotowuje dorosłych do przyjęcia sakramentów, opiekun grupy Lectio Divina, szczególnie zainteresowany wczesnym monastycyzmem chrześcijańskim.