Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjmują dzieci w klasie III szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2015/2016).

W roku szkolnym 2014/2015 Komunii Świętej w naszej parafii nie będzie. Dzieci przyjmą Eucharystię po raz pierwszy dopiero w roku szkolnym 2015/2016.

Zmiany wynikają z nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski 8 marca 2010 r. oraz opracowanego do tej podstawy i przyjętego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski programu nauczania religii w przedszkolach i szkołach.

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII – ZOBACZ