Trwa rok i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (klasy I szkoły średniej).

Odpowiedzialnymi za przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii są o. Marcin Dąbkowicz OPo. Włodzimierz Wieczorek OP

Dorosłych przygotowuje o. Dominik Ornawka OP.

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

 

O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA – ZOBACZ