O sakramencie małżeństwa.

Przy naszym klasztorze prowadzone są katechezy przedmałżeńskie w formie:

oraz katechezy przedślubne i rozmowy indywidualne w Poradni Rodzinnej:

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (data  wystawienia świadectwa chrztu, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego.
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

Propozycje czytań na liturgię mszy świętej ślubnej

Za oprawę muzyczną w naszym kościele odpowiada organista Pan Jakub Kiwała
nr tel. 606 498 360


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


 

W czasie Adwentu i Wielkiego Postu w naszym kościele nie sprawujemy sakramentu małżeństwa.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej można znaleźć na stronie Rzeszowskiego Duszpasterstwa Rodzin: www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/duszpasterstwo-rodzin/