Informacje o zapisach na katechezy przedmałżeńskie.

Miejsce

Aula klasztoru oo. Dominikanów (wejście z boku klasztoru, parter)

Terminy
 • 18 - 20 września 2020Brak wolnych miejsc
 • 25 - 27 września 2020Brak wolnych miejsc
 • 02 - 04 października 2020Brak wolnych miejsc
 • 09 - 11 października 202065 wolnych miejsc
 • 06 - 08 listopada 202078 wolnych miejsc
 • 13 - 15 listopada 2020101 wolnych miejsc
 • 04 - 06 grudnia 2020108 wolnych miejsc
 • 11 - 13 grudnia 2020106 wolnych miejsc
1 miejsce = 1 osoba!

Terminy katechez i dostępność miejsc jest automatycznie aktualizowana.

O programie

W parafii św. Jacka w Rzeszowie prowadzone są katechezy przedmałżeńskie w formie weekendowej pod nazwą „4 miłości” trwające od piątku do niedzieli włącznie w podanym uprzednio terminie. Każdy dzień katechez składa się z czterech godzin zajęć wykładowo-warsztatowych z jedną przerwą w połowie tego czasu.

W poszczególne dni kursu zajęcia rozpoczynają się o:

Piątek – 18:00
Sobota – 16:00
Niedziela – 11:30

Prosimy o punktualność.

O katechezach

W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno pojedyncze osoby jak i pary przygotowujące się do zawarcia ślubu. Katechezy przedmałżeńskie kończą się otrzymaniem stosownego zaświadczenia ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez przedmałżeńskich w formie weekendowej jest obecność na wszystkich zajęciach (4,5 h każdego dnia). Nie ma możliwości dołączenia do katechez będąc nieobecnym pierwszego dnia. W katechezach nie mogą brać udziału dzieci.

Koszty

Całkowity koszt wynosi 80 zł od osoby (Płatność następuje ostatniego dnia) i jest dotacją na wykończenie wnętrza naszego kościoła.

Zapisy

Zapisy na katechezy przedmałżeńskie „4 miłości” odbywają się wyłącznie za pomocą formularza.

Aby zapisać się na katechezy należy:

 • Wypełnić poniższy formularz i wysłać zgłoszenie.
 • Odebrać wiadomość e-mail wysyłaną automatycznie na podany w zgłoszeniu adres.
 • Potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.

Dopiero w tym momencie następuje wpisanie na listę uczestników katechez!

Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników katechez przedmałżeńskich jest otrzymanie e-mail’a zawierającego ankietę uczestnika katechez, którą należy wypełnić samodzielnie, wydrukować i przynieść ze sobą w dniu rozpoczęcia zajęć.

Nie ma możliwości uczestniczenia w katechezach przedmałżeńskich bez otrzymania imiennego potwierdzenia e-mail’owego (z załączoną ankietą) od organizatora.

Co w przypadku braku miejsc

Jeżeli zależy Pani/Panu na uczestnictwie w Katechezach Przedmałżeńskich „4 miłości”, na które brak jest już wolnych miejsc, to:
 1. Proszę w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie Katechez Przedmałżeńskich o sprawdzanie dostępności wolnych miejsc na stronie naszej Parafii. Zapisy odbywają się on-line. Jeżeli na wybrany termin pojawią się wolne miejsca proszę wówczas skorzystać z Formularza Rejestracyjnego tam zamieszczonego.
 2. Jeżeli do dnia rozpoczęcia nie uda się Pani/Panu zapisać on-line a Pani/Panu zależy na konkretnym terminie to pomimo braku wolnych miejsc zapraszam w piątek na rozpoczęcie katechez. Najpierw wchodzą wszystkie osoby zapisane elektronicznie a następnie pozostałe decydując się na dyskomfort siedzenia na dostawkach. Nasza Aula liczy 120 miejsc (sic!). Jeżeli Pani/Panu to nie przeszkadza, to zapraszam. W momencie rozpoczęcia dopiszę zainteresowane osoby. Nie ma jednak gwarancji, że wszyscy chętni będą mogli dołączyć!!!
W przypadku potwierdzonego uczestnictwa w innym terminie wymagane jest wcześniejsze wypisanie się!
Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie katechez przedmałżeńskich „4 miłości” prosimy kierować pod adres: [email protected]

Każdy może zapisać się tylko raz! Jedno zgłoszenie dotyczy tylko jednej osoby!
Na jeden adres e-mail może być zarejestrowane max. 2 osoby (1 para). Jeżeli ma Pani/Pan problem z zapisem przez Formularz Rejestracyjny – najprawdopodobniej ktoś zapisał się w tym samym momencie. Proszę wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache) i odczekać.

Formularz rejestracyjny
/ /

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji, sporządzenia i wydania stosownych zaświadczeń oraz obsługi Katechez Przedmałżeńskich „4 miłości”, prowadzonych przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

Problemy techniczne proszę zgłaszać na adres [email protected]