Informacje o zapisach na katechezy przedmałżeńskie.

Miejsce

Sala duszpasterska klasztoru oo. dominikanów (wejście z boku klasztoru, parter)

Terminy
  • 23 - 25 listopada 2018Brak wolnych miejsc
  • 30 listopada - 02 grudnia 2018Brak wolnych miejsc
  • 07 - 09 grudnia 2018Brak wolnych miejsc
1 miejsce = 1 osoba!

O programie

W parafii św. Jacka w Rzeszowie prowadzone są katechezy przedmałżeńskie w formie weekendowej pod nazwą „4 miłości” trwające od piątku do niedzieli włącznie w podanym uprzednio terminie. Każdy dzień katechez składa się z czterech godzin zajęć wykładowo-warsztatowych z jedną przerwą w połowie tego czasu.

W poszczególne dni kursu zajęcia rozpoczynają się o:

Piątek – 18:00
Sobota – 16:00
Niedziela – 11:30

O katechezach

W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno pojedyncze osoby jak i pary przygotowujące się do zawarcia ślubu. Katechezy przedmałżeńskie kończą się otrzymaniem stosownego zaświadczenia ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez przedmałżeńskich w formie weekendowej jest obecność na wszystkich zajęciach!

Koszty

Całkowity koszt wynosi 80 zł od osoby (płatne ostatniego dnia) i jest dotacją na wykończenie wnętrza kościoła.

Zapisy

Zapisy na katechezy przedmałżeńskie „4 miłości” odbywają się wyłącznie za pomocą formularza.

Aby zapisać się na katechezy należy:

  • Wypełnić poniższy formularz i wysłać zgłoszenie.
  • Odebrać wiadomość e-mail wysyłaną automatycznie na podany w zgłoszeniu adres.
  • Potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.

Dopiero w tym momencie następuje wpisanie na listę uczestników katechez!

Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników katechez przedmałżeńskich jest otrzymanie e-mail’a zawierającego ankietę uczestnika katechez, którą należy wypełnić samodzielnie, wydrukować i przynieść ze sobą w dniu rozpoczęcia zajęć.

Nie ma możliwości uczestniczenia w katechezach przedmałżeńskich bez otrzymania imiennego potwierdzenia e-mail’owego (z załączoną ankietą) od organizatora.

Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie katechez przedmałżeńskich „4 miłości” prosimy kierować pod adres: 4milosci@gmail.com lub telefonicznie do o. Artura Gałeckiego OP: 17 860 91 37

Każdy może zapisać się tylko raz! Jedno zgłoszenie dotyczy tylko jednej osoby!
Na jeden adres e-mail może być zarejestrowane max. 2 osoby (1 para).

Formularz rejestracyjny
Brak dostępnych terminów.
/ /

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji, sporządzenia i wydania stosownych zaświadczeń oraz obsługi Katechez Przedmałżeńskich „4 miłości”, prowadzonych przez Klasztor OO. Dominikanów w Rzeszowie ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane przekazałem/przekazałam dobrowolnie i jestem poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

Problemy techniczne proszę zgłaszać na adres piotrek@mazurowie.info