Msze święte sprawujemy według następującego porządku:

Niedziele
 • 7:00
 • 8:30
 • 10:00 (rodzinna)
 • 11:30
 • 13:00
 • 16:00
 • 17:17 (dla młodzieży)
 • 19:00 (akademicka)
Dni powszednie
  • 7:00
  • 8:00
  • 12:00 (na „Anioł Pański”)
  • 18:00

(W soboty msza św. o godz. 18.00 z formularza niedzielnego)

We wtorki

Msza św. wotywna do św. Dominika o godz. 12:00. Jest to msza zbiorowa na której można składać intencje za wstawiennictwem św. Dominika.

W środy

Msza św. wotywna do św. Jacka o godz. 12:00. Jest to msza zbiorowa na której można składać intencje za wstawiennictwem św. Jacka.

Intencje mszalne

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII – ZOBACZ