O to niedostrzeżone piękno, stajemy się ubożsi, a przez to mniej szczęśliwi. Sztuka oraz spotkanie z nią, jest niejednokrotnie tym, co pozwala nam przypomnieć sobie o tym, co ważne, zachwycić się tym, co ulotne, poznać to, co niezrozumiałe i inne od nas samych. Skoro tak trudno jest nam z powodu mniej lub bardziej obiektywnych powodów spotkać się ze światem sztuki, postanowiliśmy aby sztuka przyszła do nas. Może bliskość i łatwość dostępu pozwoli na chwilowe zatrzymanie się i spotkanie z uciekającym światem oraz własnym życiem.

Pragniemy, aby Galeria OPe nie stanowiła konkurencji dla istniejących już w mieście miejsc spotkania ze sztuką, ale była raczej miejscem pierwszego z nią kontaktu, stanowiąc niejako pierwszy krok, który pozwoli naszym gościom wkroczyć z większą odwagą i zaciekawieniem na interesującą drogę odkrywania wrażliwości własnej oraz innych osób

OO.Dominikanie

Wyposażenie galerii

• 24 ramy o wymiarach 50×70
• oświetlenie kierunkowe
• szynowy system zawieszeń

Sponsorowanie wystaw

Zapraszamy do współpracy na zasadzie sponsoringu wyłącznego poszczególnych wystaw – kontakt z kierownikiem galerii.