Spotkania w piątki o godzinie 19:00 w „Szarej Sali” na parterze w części duszpasterskiej klasztoru.

Opiekun:

Mikołaj Mrówczyński OP