Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

W naszym klasztorze spotykają się dwie Małe Grupy. Spotkania I Małej Grupy odbywają się w piątek o godz. 19:00, a II Małej Grupy w sobotę także o godz. 19:00. Spotkania obu grup odbywają się w „Zielonej Sali” w części duszpasterskiej klasztoru.

Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych.

Spotkania Małych Grup przeznaczone są dla tych małżeństw, które wzięły udział w podstawowych rekolekcjach małżeńskich i nadal chcą pielęgnować i pogłębiać nabyte doświadczenie dialogu. Spotkania Małej Grupy pozwalają znaleźć się we wspólnocie małżeństw podobnie patrzących na życie i małżeństwo. Dzielenie się z innymi radością życia, trudnościami i powodzeniami w przeżywaniu dialogu, często pomagają w budowaniu własnej miłości.

Spotkania prowadzone są przez parę małżeńską i kapłana i odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczynają się krótką modlitwą, po której przy kawie i ciastku, prowadzona jest animacja, a następnie dialog między małżonkami. Spotkanie trwa około 2-3 godzin.

Więcej informacji na Spotkań Małżeńskich, i terminy rekolekcji, można znaleźć na stronie internetowej www.rzeszow.spotkaniamalzenskie.pl

 

Opiekun:

Romuald Jędrejko OP