Spotkania Grupy odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:30 w „Zielonym Pokoju” w części duszpasterskiej klasztoru.

Opiekun

Marek Pieńkowski OP