Dziękujemy za posługę w naszym klasztorze o. Józefowi Zborzilowi OP, który będzie pracował w klasztorze w Krakowie oraz o. Wojciechowi Gomułce OP, który podejmie pracę duszpasterską w klasztorze we Lwowie – prosimy o modlitwę za naszych braci. Do naszej wspólnoty dołączą bracia: o. Mirosław Ostrowski OP, który przybywa z klasztoru we Wrocławiu, o. Tomasz Rojek OP z klasztoru w Jarosławiu oraz br. diakon Mateusz Grzelczak OP z Korbielowa. Witamy ich serdecznie!