Chór pod dyrekcją Ewy Kieres zaprezentuje wybrane maryjne utwory ze swojego repertuaru: cykl pieśni J. Brahmsa „Marienlieder”, „Sicut lilium inter spinas” M. Raczyńskiego oraz „Ave maris stella” E. Griega.

Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy koncert w szczególnym dla chrześcijan Okresie Wielkanocnym i w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej.