1. Dziś na mszy św. o godz. 19:00 rozpoczną się rekolekcje akademickie pt. Moc słabości, które wygłosi o. Norbert Kuczko OP z Warszawy. Kontynuacja od poniedziałku do środy o 19:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów.

2. W Wielkim Poście zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa: Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15:00 z konferencją katechetyczną, a także Drogę Krzyżową w piątek o godz. 11:30 i 17:30 dla dorosłych oraz o 16:30 dla dzieci.

3. W przyszłą sobotę 01 kwietnia odwiedzimy cho­rych parafian. Prosimy o powiadomienie zainte­resowanych i ewen­tualne zgłoszenie w zakry­stii no­wych osób.

4. W kolejną niedzielę rozpoczynamy rekolekcje dla ogółu wiernych zatytułowane Kolory nadziei, które wygłosi o. Tomasz Zamorski OP z Łodzi.

5. Działająca przy naszej parafii grupa charytatywna św. Marcina de Porres informuje, że zebrane do tej pory książki będzie można nabyć w najbliższą niedzielę 2 kwietnia po mszach św. w charytatywnym antykwariacie.

6. Zapraszamy na wielkanocne warsztaty florystyczne, które odbędą się 8 kwietnia o godz. 10:00. Szczegóły na plakacie w gablocie. (695 566 223)

7. Zapraszamy na wyjazd: Gruzja i Armenia z dominikanami, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej naszej Parafii oraz w zakrystii.

8. W naszym kościele wystawiony jest kosz na wielkopostną jał­mużnę. Prosi­my o przyno­szenie trwałych produktów żywnościo­wych, z któ­rych przygotowane zosta­ną paczki dla najuboż­szych rodzin z para­fii. Zachęcamy również, w miarę możli­wości, do składania ofiar na cele charytatywne.

9. W ostatnią niedzielę zebraliśmy na wnętrze naszego kościoła ofiary w wysokości 12 008 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy.

10. Galeria Ope zaprasza na wystawę fotograficzną autorstwa Aleksandry Fidziańskiej pt. Drugie Chwile.

11. Baranki wielkanocne Caritasu można nabyć w zakrystii.

12. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz stroików, kartek oraz ozdób wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rozwój duszpasterstwa dzieci prowadzonego przez nasze siostry.