1. W ostatnim tygodniu odeszli od nas do wieczności śp. Maria Rusin oraz Zygmunt Świerk. Powierzamy ich waszej modlitwie.
2. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakry­stii. W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. rocz­nych – w pierwsze po­niedziałki miesiąca – a przez listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych.
3. W najbliższy poniedziałek zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30, natomiast od środy przez cały listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych. Początek nabożeństwa o godz 17:15.
4. W najbliższy wtorek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych – porządek Mszy św. jak w każ­dą nie­dzielę. W tym dniu na cmentarzach zosta­ną odpra­wione dodatkowe Msze św. o godz. 14:00, w tym dniu nie będzie dyżuru w kancelarii parafialnej.
5. Jesienno-zimowy cykl kursów tańca rozpocznie się w czwartek 3 listopada o godz. 20.00 w auli. Zapisy na miejscu przed zajęciami. Wszyscy chętni zostaną przyjęci. Dla kursantów nowożeńców układ pierwszego tańca weselnego w prezencie ślubnym.
6. W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy dzieci o godz. 16:00, po spowie­dzi Msza św. o godz. 16:30.
7. W najbliższą sobotę 5 listopada odwiedzimy naszych cho­rych parafian z po­sługą dusz­pasterską. Prosimy o powiadomienie zainte­resowanych.
8. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. w najbliższą niedzielę 6 listopada po mszy św. o godz. 10:00.
9. Zapraszamy przyszłych rodziców do udziału w kolejnej edycji Szkoły rodzenia św. Dominika. Zapisy i informacje pod numerem dostępnym w gablocie (516 797 171).
10. Galeria Ope prezentuje wystawę fotografii autorstwa Witolda Stawskiego pt. Meksyk.