Będący świadkiem dramatycznej historii Zakonu Kaznodziejskiego w drugiej połowie XIX wizerunek Matki Bożej Różańcowej przekazał uroczyście 1 października 2013 r. współbraciom z Rzeszowa ówczesny przeor klasztoru dominikanów w Gidlach, o. Marek Grzelczak.

Przez cały październik odprawiano przed nim nabożeństwa różańcowe. Następnie obraz przekazano do pracowni konserwatorskiej, by poddać go renowacji. Na obchodzoną 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wizerunek powrócił jednak do dominikańskiej świątyni.

Przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem wizerunek to kopia obrazu Santa Mariae Maioris w Rzymie, która została przywieziona do Gidel po upadku Powstania Styczniowego – gdy władze carskie dokonały kasaty przeszło 40 klasztorów dominikańskich w zaborze rosyjskim. Pozostawiono jedynie klasztor w Gidlach, gdzie zakonnicy mieli dożyć kresu swych dni i do którego nie wolno było przyjmować nowych kandydatów.

Matka Boza_sukienka_Rzeszow_02

 

27 listopada 1864 roku o północy przywieziono do Gidel wszystkich zakonników z domu warszawskiego, a potem kierowano tu sukcesywnie braci z innych klasztorów. Wtedy też pojawił się w Gidlach obraz Matki Bożej Różańcowej. Do dnia dzisiejszego nie ustalono, z którego skasowanego domu zabrano wizerunek.

Obraz został umieszczony w kaplicy Matki Bożej w prawej części naszego kościoła.

Matka Boza_Rzeszow