W dniach 21 – 24 marca 2021 r. Rekolekcje wygłosił o. Krzysztof Popławski OP z Warszawy.