KOMUNIKATY KURII – 29. Niedziela zwykła, 18.10.2020 r.
Komunikat dodatkowy

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy poinformować wiernych:

  1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
  2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
  3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
  4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.