Spowiadamy w dni powszednie w godzinach: 6:30-7:00, 11:00-12:00, 17:00-18:00

Grafik dyżurów – prosimy zapoznać się

Spowiedź odbywa się nadal w kaplicy Matki Bożej oraz w przedsionku kaplicy Miłosierdzia. Dyżurów spowiedzi nie ma w niedziele.