We wszystkich sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się z o. Proboszczem Arturem Gałeckim OP.

  • telefonicznie: +48 694 480 668
  • email’owo: [email protected]
  • lub osobiście we wtorki (15:00-17:30) i soboty (10:00-12:30)