1. Dla wszystkich, którzy z powodu pandemii zmuszeni byli przełożyć datę ślubu otwieramy możliwość celebrowania sakramentu małżeństwa w naszym kościele również w niedziele o godz. 14:30 oraz w piątki o godz. 14:00, 15:00, 16:00 oraz 19:00.

Nadal pozostają dostępne soboty w godz. 14:00, 15:00, 16:00 oraz 19:00.
Wszystkie informacje uzyskać można w naszej kancelarii bądź bezpośrednio u ojca Przeora pod numerem telefonu 694 480 668

2. Na dzień dzisiejszy diecezja rzeszowska nie organizuje katechez przedmałżeńskich oraz przedślubnych w wersji on-line. Jeżeli ktokolwiek z Państwa spotka się z sytuacją katechez prowadzonych internetowo a jednocześnie odpłatnie jest to próba wyłudzenia mienia oraz zaświadczenie uzyskane w tym czasie nie jest respektowane! W aktualnej sytuacji obowiązek przygotowania narzeczonych do małżeństwa spoczywa na księżach proboszczach. Katechezy przedmałżeńskie oraz katechezy przedślubne prowadzone przy naszym klasztorze zostaną wznowione jak tylko zminimalizowane zostanie obecne zagrożenie oraz zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zgromadzeń. Planujemy również dodanie dodatkowych terminów pomiędzy już istniejące daty.

Bracia Dominikanie