Zapraszamy codziennie do wysłuchania ewangelii z danego dnia i kazania naszych braci z Mszy świętej konwentualnej z naszej klasztornej kaplicy.

Łączymy się każdego dnia z Wami duchowo i pamiętamy w naszej modlitwie.