Fotoreportaż z Rorat – Mszy św. wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie w naszym kościele. Zapraszamy do obejrzenia.

Fot. Sebastian Stankiewicz