W dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7:00. Po Roratach odśpiewamy Godzinki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej scholi, która śpiewać będzie podczas Rorat.

Fot. Sebastian Stankiewicz