Osoby zainteresowane udziałem w wykładach naszego Studium informujemy, że zapisy potrwają od dnia 8 września do 17 października br. Udział w wykładach obejmujących 9 czterogodzinnych spotkań jest płatny i wynosi 300 zł (opłata w gotówce będzie zbierana w dniu pierwszego wykładu). Zebrane przez organizatorów ofiary pozwolą pokryć koszty przyjazdów wykładowców oraz wygłoszonych przez nich wykładów. Ze względu na ograniczoną ilość osób (pojemność sali wykładowej) o uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w sobotę raz w miesiącu od października do czerwca, od godziny 9:00 do 10:30 część pierwsza, później przerwa na kawę i małe „co nieco”, następnie druga część od godz. 11:00 do 12:30.

Zapisz się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Napisz wiadomość

Planowane daty wykładów w roku akademickim 2019/2020

1. 19 października

9:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Poemat na cześć Boga Stworzyciela. Analiza strukturalna i kontekstualna Rdz 1.

11:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Stworzenie człowieka. Podstawy antropologii biblijnej (Rdz 2).

2. 9 listopada

9:00 – dr hab. Leszek Paweł Słupecki: Przedchrześcijańskie wierzenia dawnych Słowian i Skandynawów. Przed chrztem, po nawróceniu, i współcześnie. Pogaństwo wobec i w oczach chrześcijaństwa. Problemy przenikania się wierzeń oraz próby opisu i zrozumienia pogaństwa w chrześcijaństwie.

11:00 – dr hab. Leszek Paweł Słupecki: Przedchrześcijańskie wierzenia dawnych Słowian i Skandynawów. Przed chrztem, po nawróceniu, i współcześnie. Rodzime wierzenia Słowian. Jedna religia czy różne religie?

3. 21 grudnia

9:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

11:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

4. 18 stycznia

9:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

11:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

5. 15 lutego

9:00 – dr hab. Leszek Paweł Słupecki: Przedchrześcijańskie wierzenia dawnych Słowian i Skandynawów. Przed chrztem, po nawróceniu, i współcześnie. Religia germańska przedstawiona na przykładzie wierzeń „wikingów” i związane z tym problemy.

11:00 – dr hab. Leszek Paweł Słupecki: Przedchrześcijańskie wierzenia dawnych Słowian i Skandynawów. Przed chrztem, po nawróceniu, i współcześnie. Pogaństwo Słowian i „wikingów” współcześnie.

6. 14 marca

9:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

11:00 – o. dr Dominik Jurczak OP: Sakramenty a liturgia. Rozwój sakramentów w perspektywie historycznej i liturgicznej.

7. 18 kwietnia

9:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Wielki Upadek. Grzech pierworodny w Biblii i we współczesnej dyskusji teologicznej (Rdz 3).

11:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Potop jako odwrócenie dzieła stworzenia i nowe stworzenie (Rdz 6-9).

8. 9 maja

9:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Dzieje Patriarchów – dzieje wybrania i niewybrania (Abraham – Izaak – Jakub – Józef) (Rdz 12-50).

11:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Wyjście z Egiptu (Wj 1-15). Mojżesz, plagi i święte imię JHWH.

9. 20 czerwca

9:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przymierze na Synaju sercem Pięcioksięgu (Wj 19-40). Biblijna teologia przymierza.

11:00 – dr hab. Marcin Majewski: Pięcioksiąg odczytany na nowo. Księga Kapłańska i Święto Jom Kippur – zapowiedzą zbawczej ofiary Chrystusa.

Wykładowcy

dr hab. Marcin Majewski – teolog, biblista, wykładowca Biblii, archeologii biblijnej i języków semickich na kilku krakowskich uniwersytetach, m.in. na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II. Jest aktywnym członkiem 6 krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Prowadzi projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i inne przedsięwzięcia naukowe. Autor kilku książek m.in. Mieszkanie Chwały. Teologia sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25-31 i 35-40) (2008) i Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (2018) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współredaktor Orygenes.pl. Przewodnik po Ziemi Świętej.

dr hab. Leszek Paweł Słupecki – historyk mediewista, historyk religii, antropolog, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeden z najbardziej cenionych polskich znawców wikingów i religii staroskandynawskiej. Zajmuje się także badaniem religii pogańskiej Słowian oraz wielkich kopców grobowych we wczesnym średniowieczu. Jego najważniejsze publikacje to m.in. Slavic pagan sanctuaries (1994), Wojownicy i wilkołaki (1994), Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów (1998) oraz Mitologia skandynawska w epoce wikingów (2003).

o. dr Dominik Jurczak OP – dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie. W 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Członek Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego i promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.