W tym dniu poświęcimy kłosy oraz udzielimy specjalnego błogosławieństwa dzieciom. Po Mszy świętej, jak co roku, zapraszamy do naszego ogrodu klasztornego na mały poczęstunek.

Prosimy Was o modlitwę za polskich dominikanów i za naszą parafię.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej;
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego;
  • przyjęcie komunii świętej;
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego.