26 czerwca świętowaliśmy jubileusz 60-lecia przyjęcia świeceń kapłańskich przez naszych braci: Bogusława Golaka OP i Zdzisława Kosteckiego OP. Obaj przyjęli święcenia prezbiteratu 26 czerwca 1958 roku w naszej krakowskiej bazylice Trójcy Świętej z rąk ks. bpa Eugeniusza Baziaka.

Fot. Maciej Zdun