Przyjmijcie go ciepło i pamiętajcie w modlitwie o br. Mariuszu i pozostałych braciach diakonach, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia święceń prezbiteratu