1. Plan spowiedzi w bieżącym tygodniu: od poniedziałku do soboty w godz. 7-9, 11-13 i 17-19. Gorąco prosimy, by nie odkładać sakramentu po­kuty na ostatni tydzień Wielkiego Postu.

2. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa: Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15:00.

3. Studentów, młodzież, dzieci, wszystkich parafian oraz grupy działające przy naszej klasztorze zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami miasta. Nabożeństwo rozpocznie się w piątek o godz. 20:00 w kościele MB Saletyńskiej a zakończy się w naszej parafii. Prosimy o przyniesienie świec. W tym dniu w naszym kościele odbędzie się tylko Droga Krzyżowa o godz. 11.30, natomiast nie będzie tego nabożeństwa o godz. 16:30 i o godz. 17:30.

4. Przypominamy, że warsztaty pt.: Tworzenie Słowem z p. Michałem Malinowskim odbędą się jutro w naszym antykwariacie o godz. 16:00.

5. W ramach spotkań: Pediatrzy czytają dzieciom zapraszamy dzieci na spotkanie z p. Michałem Malinowskim – dyrektorem Bajek Baśni i Opowieści w najbliższy wtorek o godz. 18:00 do antykwariatu.

6. W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich ministrantów na spotkanie o godz. 14:00 w zakrystii.

7. Centrum Pomocy Rodzinie Przystań zaprasza dorosłe osoby na naukę języków hiszpańskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone są popołudniami w małych grupach. Więcej informacji pod numerem telefonu Przystani w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej.

8. W naszym kościele wystawiony jest kosz na wielkopostną jał­mużnę. Prosi­my o przyno­szenie trwałych produktów żywnościo­wych, z któ­rych przygotowane zosta­ną paczki dla najuboż­szych rodzin z para­fii.

9. W przyszłą niedzielę młodzież z duszpasterstwa szkół średnich sprzedawać będzie palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na wyjazdy duszpasterskie.

10. Baranki wielkanocne Caritasu można nabyć u naszych sióstr z tyłu kościoła.

11. W dniu dzisiejszym kwestować będziemy na nowe tabernakulum w naszym kościele.

12. Galeria OPe zaprasza na wystawę fotografii autorstwa Danuty Węgiel pt.: Stopklatka obecności.