Głosi o. Cyprian Klahs OP – przełożony naszego klasztoru na Wiktorówkach.

Początek w niedzielę 25 lutego na mszach świetych o godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 16:00.

Kontynuacja od poniedziałku do środy na mszach świętych o godz. 12:00 i 18:00. Po mszach konferencja.