Niedziela, 10 września, godz. 17:17 msza św.

Poniedziałek-środa, godz. 18:00 msza św., po niej konferencja w duszpasterstwie.

Głosi o. Wojciech Gomułka OP.