Bardzo gorąco dziękujemy o. Marcinowi za pracę w naszym duszpasterstwie, życzymy Bożego błogosławieństwa na nowej placówce oraz polecamy Go waszej modlitwie i pamięci.