Spotkanie rozpocznie się mszą świętą w kaplicy duszpasterskiej.

Więcej informacji o działalności duszpasterstwa na facebookowej grupie