1. Statystyka parafialna za rok 2016: 97 Chrztów św., 71 Pierwszych Komunii św., 24 Sakramentów Bierzmowania, 66 ślubów, 49 pogrzebów oraz 50 stale odwiedzanych chorych.

2. W ostatnim tygodniu odeszły od nas do wieczności śp. Michalina Dziedzic, śp. Janina Gras oraz śp. Jadwiga Serement. Polecamy Ich dusze waszej modlitewnej pamięci.

3. W poniedziałek odprawimy Mszę św. roczną za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych – serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę św. oraz na różaniec na godz.17.30 w intencji zmarłych.

4. Karnawałowa edycja kuru tańca rozpoczyna się w najbliższy wtorek o godz. 18:00.

5. W piątek 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy odbywać się będzie podczas każdej mszy św. W tym dniu porządek mszy św. jak w każdą niedzielę.

6. Ze względu na trwającą kolędę w najbliższym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie jedynie w sobotę od 10:00 do 12:30.

7. Zapraszamy na czterogodzinne warsztaty z kaligrafii prowadzone przez p. Janusza Korzeniowskiego z Warszawy, które odbędą się w dniach od 13-15 stycznia w pomieszczeniu antykwariatu. Zapisy w zakrystii.

8. Zapraszamy członków róż różańcowych na coroczny wspólny opłatek, który odbędzie się w sobotę 14 stycznia o godz. 15:00 w refektarzu klasztornym.

9. W przyszłą niedzielę studenci z duszpasterstwa akademickiego będą sprzedawać książki wydawnictwa W Drodze oraz najnowszy numer miesięcznika w Drodze.

10. Dziś nasze siostry rozprowadzają dziś kadzidło oraz kredę, które poświęcone zostaną w Uro­czystość Objawienia Pańskiego Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na do­finansowanie wyjazdu duszpasterskiego dla dzieci.

11. Galeria Ope zaprasza na wystawę fotograficzną autorstwa Małgorzaty Dziedzic pt. Deal Market.

12. W poniedziałek 2 stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską naszej parafii, tzw. kolędę. Prosimy o przygoto­wanie krzyża, świec i kropidła, a dzieci o zeszyty do kate­chezy. Kolędę rozpoczyna­my o godz. 16:00. Przez cały czas kolędy, nie bę­dzie wieczornej spowiedzi w dni po­wszednie. Nie będziemy chodzili po kolędzie w niedzielę oraz w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia. W najbliższym czasie odwiedzi­my mieszkań­ców domów przy ulicach:

Dominikańska 1, 3, 5, 6, 6A – w poniedziałek, 2 stycznia.

Dominikańska 8,10, Dominikańska domki, Podkarpacka (numery do przejazdu kolejowego), Zawiszy Czarnego (numery do przejazdu kolejowego), Dąbrowskiego domki, Powstańców Warszawy domki, Batalionów Chłopskich domki, , Dąbrowskiego 60, 60A, 60B, 62 – wtorek 3 stycznia.

Poznańska Wielkopolska, Dąbrowskiego 85,87, 89, Bohaterów Westerplatte 1, 1A, 2, 3 – środa 4 stycznia

Bohaterów Westerplatte 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 9 – czwartek 5 stycznia

Bolesława Chrobrego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 – sobota 7 stycznia

Bolesława Chrobrego 24, 26, Hotel Asystenta, leśna 3, 4, 11, 13 – poniedziałek 9 stycznia