Maksymilian Nawara OSB
Benedyktyn, kapłan, podprzeor, magister nowicjatu, członek rady opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, dr teologii patrystycznej, od 2006 r. prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu, od lat zaangażowany w w dialog międzyreligijny, stale współpracuje z magazynem ” Medytacja – Style Charaktery”

Dariusz Hybel
Od 1991 r. związany z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu; wieloletni asystent O . Jana Berezy, wieloletni nauczyciel medytacji chrześcijańskiej; absolwent filozofii, teologii, studium psychoterapii Gestalt, dziennikarz (m.in. Najwyższy Czas!,Wielkopolanin, Niedziela, Głos dla życia), radny miasta Poznania (1998- 2002), konserwatywny wolnościowiec, zaangażowany w ruch pro- life.