W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. „Rocz­nych” – w pierwsze po­niedziałki miesiąca, a przez listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych.