Siostra Małgorzata uczestniczyć będzie w naszej parafii w Mszach Św. o godzinie 10,00, 11.30 oraz 13.00. Po Mszy Św. o godz.13.00 zapraszamy na spotkanie, podczas którego siostra Małgorzata opowie o swojej fundacji. W sobotę po Mszy Św. wieczornej oraz w niedzielę po każdej z Mszy Św. przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na wsparcie działań siostry Małgorzaty. Zbiórkę przeprowadzą członkowie Klubu Tygodnika Powszechnego.

Siostra Małgorzata urodzona w 1951 r. w Poznaniu jest przełożoną Wspólnoty „Chleb Życia”.

W dzieciństwie rodzice nie dbali o jej wychowanie religijne. Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po ich zakończeniu zwróciła uwagę na katolicyzm. Początkowo myślała o wstąpieniu do zakonu benedyktynek, następnie do małych sióstr Jezusa. Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

W 1990 wstąpiła do wspólnoty w Bulowicach koło Kęt „Chleb Życia”, śluby wieczyste złożyła we Francji w 1998. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.

Polecamy!