O. Gabriel przybył do naszego klasztoru wraz z o. Mirosławem Sanderem OP – z ramienia Polskiej Prowincji. Wspólnie uczestniczyliśmy w klasztornej rekreacji, a w niedzielę rano, o godz. 7 o. Samba modlił się z nami w czasie Eucharystii.