1. Jeszcze dziś Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli zaprasza na wielkopostne rozmyślania o Bożym Umęczeniu wraz z koncertem pieśni pasyjnych pochodzących ze zbiorów Oskara Kolberga i Bartosza Gałązki. Początek koncertu godz. o 19:45 w naszym kościele.

2. Po raz ostatni zapraszamy w niedzielę na Gorzkie Żale z konferencją katechetyczną o godz. 15:00; oraz na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 15:00.

3. Medytacja chrześcijańska w poniedziałek oraz środę o godz. 19:30 w sali medytacji na poddaszu. Spotkanie dla początkujących w poniedziałek o 19:15.

4. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek w godz. 15:00 – 17:30.

5. Ministrantów oraz wszystkich pragnących włączyć się w posługę liturgiczną podczas Triduum paschalnego zapraszamy na próbę w środę o godz. 19:0 0. Spotkanie rozpocznie się w zakrystii.

6. Plan spowiedzi na Wielki Tydzień wywieszony jest w gablocie i przy wejściach do kościoła oraz jest dostępny na internetowej stronie naszego klasztoru.

7. Gorąco zachęcamy do udziału w liturgii Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek – zapraszamy na Liturgię Ostatniej Wieczerzy o godz. 18:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy trwać będzie do godz. 24:00 – prosimy o przeniesienia daru dla najuboższych.

Wielki Piątek – zapraszamy na Ciemną Jutrznię o godz. 8:00; na Drogę Krzyżo­wą o godz. 15:00 oraz na Litur­gię Męki Pańskiej o godz. 18:00 – adoracja Krzyża i czuwanie przy Grobie Chrystusa będą trwały cała noc – kościół pozostanie otwar­ty –serdecznie zachęcamy do włączenia się w to nocne czuwanie. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowią­zujące wier­nych post ścisły.

Wielka Sobota – zapraszamy na Ciemną Jutrznię o godz. 8:00; na Wigilię Pas­chalną o godz. 21:00, liturgia pas­chalna zakończy się po północy procesją rezu­rekcyjną wokół kościoła – prosi­my o przyniesienie świec.

8. W Wielką Sobotę odwiedzimy naszych chorych z posługą sakramen­talną.

9. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz. 10:00 – 14:00.

10. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny nie będziemy spowiadali.

11. W naszym kościele wystawiony jest kosz na wielko­postną jał­mużnę. Prosi­my o przyno­szenie trwałych produktów żywnościo­wych, z któ­rych przygotowane zosta­ną paczki dla najuboż­szych rodzin z para­fii. Zachęcamy również, do składania ofiar na cele charytatywne.

12. Galeria Ope zaprasza na wystawę autorstwa Dawida Rojka pt. Dziki Świat przedstawiającą fotografie z podróży po Gruzji.

13. Nasze siostry przy wejściu do kościoła sprzedają baranki wielkanocne Caritasu.

14. W dniu dzisiejszym bracia zbierać będą ofiary na wykończenie wnętrza naszego kościoła.