Program wykładu
  • 9:00 – dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano: Zanim powstał judaizm. Biblia i historia Hebrajczyków w starożytności. Od jahwizmu do judaizmu. Rewolucja VI-V w. p.n.e.
  • 11:00 – dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano: Zanim powstał judaizm. Biblia i historia Hebrajczyków w starożytności. Kluczowe znaczenie epoki hellenistycznej.

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (ur. 1971) – polski historyk starożytności, specjalizujący się w tematyce historii starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów.
W 1997 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, w 2002 roku uzyskał doktorat, a w 2013 roku habilitował się. Jego praca doktorska Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie w 2003 roku ukazała się drukiem (Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003), a w 2011 roku została przełożona na język angielski (Origin Myths and Holy Places in the Old Testament, London 2011). Jest członkiem European Association of Biblical Studies, The Catholic Biblical Association of America, Associazione Orientalisti i Society of Biblical Literature.
Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie od 2008 roku pełni funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Historycznego. W latach 2008-2012 zasiadał także w Radzie Naukowej Wydziału Historycznego UW. Współpracował z kanałem Religia.tv. Członek redakcji czasopism Palamedes. A Journal of Ancient History oraz Scripta Biblica et Orientalia. Współzałożyciel ruchu społecznego „Obywatele Nauki”.