koledy2016

Kolędowanie to wyjątkowy czas. Czas, który często łączy w niesamowitej wspólnocie nieznanych sobie dotąd ludzi. Czas, który otwiera ludzkie serca.

Wspólny śpiew jednych z najpiękniejszych pieśni ubogaca duchowo każdego, kto tylko pragnie się przyłączyć do uwielbienia Narodzonego Dzieciątka. W kolędach jest zawarta mądrość wieków. Znajdziecie w nich historię ludzkich losów przeplatającą się z biblijnymi wydarzeniami. Kolędowanie to podróż od Narodzenia Pana aż po cierpienie na Krzyżu. To wszystko opowiadają wielozwrotkowe kolędy od najdawniejszych wieków.

Kolędujmy więc i przeżywajmy razem ten niepowtarzalny czas w roku liturgicznym.
W naszym kościele zabrzmią kolędy – kołysanki. „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, pieśni staropolskie oraz kolędy z regionu Podkarpacia odnalezione we wsiach i miasteczkach przez Bartosza Gałązkę – podkarpackiego Kolberga.

Zaśpiewamy wszystkie od pierwszej do ostatniej zwrotki. Zapraszamy – wspólnie ukołyszemy Dziecię do snu.