1. W ostatnim tygodniu odeszły od nas do wieczności nasze parafianki śp. Czesława Wojnarowicz oraz Genowefa Fuglewicz. Powierzamy je waszej modlitwie.

2. Dzisiaj na wszystkich cmentarzach zosta­ną odpra­wione Msze św. o godz. 14:00.

3. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakry­stii.
W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. rocz­nych – w pierwsze po­niedziałki miesiąca – a przez miesiąc listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych. Początek nabożeństwa o godz 17:15. Pierwsza Msza św. Roczna w najbliższy poniedziałek o godz. 18:00.

4. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustów za zmarłych: każdy wierny może od południa 1 listopada i w Dzień Zaduszny uzyskać odpust zupełny (jeden raz w da­nym dniu) i ofiarować go za jednego zmarłego. Warun­ki odpustu: stan łaski uświęca­jącej, odwrócenie się od grzechu, przy­jęcie Komunii Świętej, nawie­dzenie kościoła i odmówienie tam Ojcze nasz…, Wie­rzę w Boga i jakiejkol­wiek modlitwy w inten­cjach, w jakich modli się Ojciec Święty. Ponad­to przez cały listo­pad można zy­skiwać odpusty za pobożne nawiedzanie cmenta­rza; od 1 do 8 listopa­da odpust ten jest zu­pełny, w pozostałe dni cząstkowy, z zachowaniem powyż­szych warunków.

5. Początek jesienno-zimowego cyklu kursu tańca w czwartek o godz. 20:00.

6. W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy dzieci o godz. 16:00, po spowie­dzi Msza św. o godz. 16:30.

7. W najbliższą sobotę 7 listopada odwiedzimy naszych cho­rych parafian z po­sługą dusz­pasterską. Prosimy o powiadomienie zainte­resowanych.

8. W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich parafian, duszpasterstwa i przyjaciół naszego klasztoru na otwarcie jubileuszu 800-lecia dominikanów. O godz. 17.00 odczytamy orędzie generała naszego zakonu, następnie uroczyście odprawimy I nieszpory niedzielne, a o 18.00 będziemy celebrować Eucharystię.

9. Tego samego dnia zapraszamy również na Zaduszki Jazzowe – koncert z  Piotrem Baronem i Kubą Stankiewiczem, podczas którego wykonane zostaną najpiękniejsze ballady jazzowe w niezapomnianych interpretacjach. Początek koncertu o godz. 19:00 w naszym kościele. Po koncercie zbierać będziemy datki na opłacenie muzyków.

10. Działająca przy naszej parafii grupa charytatywna św. Marcina de Porres informuje, że zebrane do tej pory książki będzie można nabyć już w najbliższą niedzielę po mszach św. w charytatywnym antykwariacie, wspierając tym samym działalność grupy.

11. Również w najbliższą niedzielę w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zbierać będziemy ofiary na Kościół w Syrii.

12. Już dziś informujemy o rozpoczęciu nowej inicjatywy: Poczytalnia – dedykowanej rodzicom posiadającym dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W każdy drugi czwartek miesiąca zapraszamy do pomieszczenia charytatywnego antykwariatu na wspólne czytanie dobrych książek dzieciom przez dwie pełne pasji pedagożki. Najbliższe spotkanie 12 listopada o godz. 17:30.

13. Galeria OPe zaprasza na wystawę zdjęć autorstwa młodzieży biorącej udział w warsztatach fotograficznych zatytułowanych : Śladami Marka Czarnoty – rzeszowskie zabytki w obiektywie.