Zbiórka w kościele. Grupą opiekuje się o. Bartłomiej.