Zbiórka potrwa do końca wakacji. Serdecznie dzię­kujemy za okazaną pomoc i życzliwość.

Akcję organizuje grupa charytatywna św. Marcina de Porres.