Od poniedziałku do piątku większa część naszej wspólnoty klasztornej wyjeżdża na swoje doroczne rekolekcje. Prosimy o modlitwę w naszej intencji.